Αναζήτηση CD:      
 
Κάντε το www.echogennisi.gr αρχική σελίδα Προσθέστε το www.echogennisi.gr στα αγαπημένα 26/5/2024  

  Αρχική
  Studio ηχογράφησης
  Εργοστάσιο
  Επικοινωνία

  Προϊόντα
  Προσφορές
  Το καλάθι μου
  Βοήθεια

 

 

 

Δείτε τα Prospectus με τις παραγωγές μας
  Εκκλησιαστικοί Ύμνοι
  Παραδοσιακά
 
Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη

Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη
Κωδικός: ΗΧ-2204
Καλλιτέχνης-ες: Παναγιώτης Καλαμπάκας - Βυζαντινός Χορός
Αριθμός Tracks:
Αριθμός CDs: 1
Κατασκευαστής: Ηχογέννηση
Τιμή: 12,4 Ευρώ
Διαθεσιμότητα: ΝΑΙ
Χαρακτηριστικά:
Βυζαντινοί ύμνοι από τις Ακολουθίες της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης, Μ. Τετάρτης
Περιγραφή:
ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1. [  Εκ νυκτός [ορθρίζει... [ Ιδού ]ο Νυμφίος..., 2 α)Τά πάθη τά σεπτά..., β)[ Αόρατε κριτά..., γ)Τ~ων παθ~ων το~υ Κυρίου..., 3. Τ~?ω τήν {αβατον...,{  Εφριξε παίδων...,  [ Εμεγάλυνας Χριστέ..., 4.Τόν νυμφ~ωνά σου βλέπω..., 5. Π~ασα πνοή... Α[ινε~ιτε Α[υτόν..., 6. [ Ερχόμενος ]ο Κύριος...,  7. Κύριε πρός τό μυστήριον...,8. Δόξα... Δευτέραν Ε{υαν... ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ  9. Τόν νυμφίον [αδελφοί..., 10. Βουλευτήριον Σωτήρ..., 11.] Ο [ Ιούδας τ~?η γνώμ?η...,  12. Τ~?ω δόγματι ..., ]  Η τόν [αχώρητον Θεόν..., 13.[  Εν τα~ις λαμπρότησι τ~ων ] Αγίων σου..., 14. ] Ο τ~?η ψυχ~ης ραθυμί?α νυστάξας..., 15. Δόξα... Το~υ κρύψαντος τό τάλαντον...,  16. Δε~υτε πιστοί..., 17. Δόξα...  [ Ιδού σοι τό τάλαντον... ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 18. Πόρνη προσ~ηλθέ σοι..., 19. ] Η Πόρνη [εν κλαυθμ~?ω..., 20. Τ~ης πίστεως..., Ρ~ημα τυράννου..., Ψυχα~ις καθαρα~ις..., 21α) Σέ τόν τ~ης Παρθένου Υ]ιόν..., β) Τό πολυτίμητον μύρον..., γ) | Οτε ]η ]αμαρτωλός..., 22.] Η ]αμαρτωλός {εδραμε πρός τό μύρον..., 23. Σήμερον ]ο Χριστός..., 24. Προσ~ηλθε γυνή..., 25. Κύριε ]η [εν πολλα~ις ]αμαρτίαις...

 Επιστροφή


 
 © echogennisi.gr - 2008-2020 web design: www.creations.gr