Αναζήτηση CD:      
 
Κάντε το www.echogennisi.gr αρχική σελίδα Προσθέστε το www.echogennisi.gr στα αγαπημένα 26/5/2024  

  Αρχική
  Studio ηχογράφησης
  Εργοστάσιο
  Επικοινωνία

  Προϊόντα
  Προσφορές
  Το καλάθι μου
  Βοήθεια

 

 

 

Δείτε τα Prospectus με τις παραγωγές μας
  Εκκλησιαστικοί Ύμνοι
  Παραδοσιακά
 
Ακάθιστος Ύμνος

Ακάθιστος Ύμνος
Κωδικός: ΗΧ-2201
Καλλιτέχνης-ες: Παναγιώτης Καλαμπάκας
Αριθμός Tracks:
Αριθμός CDs: 1
Κατασκευαστής: Ηχογέννηση
Τιμή: 12,4 Ευρώ
Διαθεσιμότητα: ΝΑΙ
Χαρακτηριστικά:
Ψάλλει Βυζαντινός Χορός
Περιγραφή:
1. «Τό προσταχθέν...»,[ Απολυτίκιον [ Ακαθίστου  \  Υμνου @  Ηχος πλ. δ'. 2. «[ Ανοίξω τό στόμα μου...», Κανών Θεοτόκου,@  Ηχος δ'(Λέγετος). [ ?Ωδή α'. 3. «Τούς σούς ]υμνολόγους...». [ ?Ωδή  γ'. 4. «] Ο καθήμενος [εν δόξ?η...».[ ?Ωδή δ'.  5. «[ Εξέστη τά σύμπαντα...». [ ?Ωδή ε'.   6. «Τήν θείαν ταύτην καί πάντιμον...». [ ?Ωδή στ'. 7. «Ο[υκ [ελάτρευσαν...».  [ ?Ωδή ζ'.  8. «Πα~ιδας ε[υαγε~ις....».  [ ?Ωδή η'.  9. «| Απας γηγενής...».  [ ?Ωδή θ'. 10. «Τ~?η]  Υπερμάχ?ω...».@ Ηχος πλ. δ', μέλος [αργόν καί σύντομον. 11. «{ Αγγελος Πρωτοστάτης...». [ Επιλογή  [από τις Στάσεις το~υ [ Ακαθίστου \  Υμνου.12. «Χα~ιρε Νύμφη [ανύμφευτε», «[ Αλληλούϊα». @  Ηχοι πλ. δ',  πλ. α' καί βαρύς. 13. «Τήν ]ωραιότητα...». @  Ηχος γ', μέλος σύντομον.

 Επιστροφή


 
 © echogennisi.gr - 2008-2020 web design: www.creations.gr